Hayrabolu Ticaret ve Sanayi Odası

tasarim59

Hayrabolu Ticaret ve Sanayi Odası

ODA ÜYELERİMİZİN AİDAT BORÇLARINA FAİZ AFFI VE YAPILANDIRMA FIRSATI…

 1-Anılan kanun 30.06.2016 tarihinden (bu tarih dahil) önceki alacakların tahsilini düzenlediğinden Ekim ayında ödenmesi gereken 2016 yılı aidatlarının 2 nci taksitleri kanun kapsamı dışındadır.

2-Kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 19.08.2016 tarihinden önceki borç asıllarını peşin ödemek isteyen üyelerimizin, en geç 31 Ekim 2016 tarihine kadar Odamız vezne bölümüne yazılı müracaat ederek başvuru yapmaları ve en geç 30 Kasım 2016 tarihine kadar da aidat borçlarının anaparalarını tamamen ödemeleri durumunda ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme zammı affedilecektir.

3-Taksitli ödeme yapmak isteyen üyelerimizin, 31 Ekim 2016 tarihine kadar Odamıza yazılı müracaat etmeleri şarttır. Yapılan başvuru üzerine üyenin asıl aidat borçları azami altı takside kadar bölünebilecektir. Aidat borçlarının asıllarını taksitle ödemek isteyen Üyelerimiz,  aidat borç asıllarının 1.taksitini 30.11.2016 tarihine kadar , kalan tutarın ise (her ayın sonuna kadar) aylık altı (6) eşit taksitte ödemeleri halinde bu alacaklara uygulanan gecikme faizi alınmayacak olup iptal edilecektir,

4-Taksitlendirmenin herhangi birinin öngörülen süre ve şekilde ödenmemesi halinde, yapılandırma iptal edilerek aidat borcu eski haline getirilecektir. Üyeden o ana kadar yapılan tahsilatlar toplam borçtan düşülerek, kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilmeye devam edilecektir.

5-Oda ve Borsa aidat borçları nedeniyle icra işlemlerinin başlatılmış olması durumunda ,taksitlendirme için başvuran üyelerin icra işlemleri durdurulur, bu kapsamda tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekalet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmez. Taksitlendirme imkanından yararlanmak  isteyen borçluların dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekmektedir. Taksitlerden herhangi birinin süresinde ödenmemesi halinde, o tarihe tahsil edilen tutarlar düşüldükten sonraki kısım için icra takibine devam edilir.

 Bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla,

2013 ® Hayrabolu Ticaret ve Sanayi Odası
Tekirdağ web tasarım