Hayrabolu Ticaret ve Sanayi Odası

tasarim59

Hayrabolu Ticaret ve Sanayi Odası

HAYRABOLU TSO'dan NEFES KREDİSİ'ne DESTEK - NEFES KREDİSİ KAMPANYASI

Bu doğrultuda, ülkemiz ekonomisinde önemli yer tutan KOBİ'lerin finansman sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere, "TOBB NEFES KREDİSİ" adı altında T.C.Ziraat Bankası A.Ş. ve Deniz Bank A.Ş. ile Kredi Garanti Fonu (KGF) arasında bir protokol imzalanmıştır.

Söz konusu projeye Odamız 50.000,00.-TL. destek çerçevesinde katkıda bulunmuştur. Bu doğrultuda oluşan 1.100.000,00.-TL. tutarındaki kredi hacminden 550.000,00.-TL.(Beşyüzellibintürklira) T.C.Ziraat Bankası A.Ş.Hayrabolu Şubesi, 550.000,00.-TL.(Beşyüzellibintürklira) ise Deniz Bank A.Ş.Hayrabolu Şubesinden olmak üzere KOBİ olan üyelerimiz yararlanabilecektir.

Siz kıymetli üyelerimiz, T.C.Ziraat Bankası A.Ş.Hayrabolu Şubesi ile Deniz Bank A.Ş.Hayrabolu Şubesinden söz konusu kredi başvurusunda bulunulabilecektir.

-Kredi, 12 ay vade üzerinden ve aylık eşit taksitler halinde kullandırılacak olup, vadenin uzatılması veya kısaltılması mümkün olmayacaktır.

-Kredinin brüt faiz oranı aylık % 0,825 - yıllık % 9,90'dır.

-Kredi azami limiti üyelerimiz için (grup iştirakleri dahil) 50.000,00.-TL.'dır

-Kredinin teminatı % 85 oranında Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile, kalan % 15'lik kısım ise ilgili Bankanın mevcut kredi teamülleri çerçevesinde şekillenecektir.

-Söz konusu kredide hizmet - imalat sektör ayrımı bulunmamakta, ancak; emlakçılar - kooperatifler - döviz büroları - faktoring firmaları - eczaneler - mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler anılan krediden faydalanamayacaktır.

-Kredi değerlendirme sürecinde Odamızın kredi onayına ilişkin herhangi bir etkisi ve referans olma durumu olmayacaktır.

Nefes Kredisine başvurular 14 Aralık 2016 Çarşamba yani bu gün başlayacak olup, KOBİ'lerin Nefes Kredisine başvurabilmeleri için öncelikle Odamıza gelerek "TOBB NEFES KREDİSİ BAŞVURUSU İÇİNDİR." ibaresini içeren "FAALİYET BELGESİ" almalar, (bu belge olmadan Banka talep kabul etmeyecektir.) daha sonra üyelerimizin T.C.Ziraat Bankası ve Deniz Bank A.Ş. Hayrabolu Şubesinden herhangi birine giderek Bankanın talep edeceği kredi evrakları ile söz konusu krediye müracaat etmeleri gerekmektedir.

Nefes Kredisinin üyelerimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temmenni eder çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Saygılarımla,

Mehmet BAŞOL

Yönetim Kurulu Başkanı

 

NOT :

1-Protokol imzalanan Bankalar tarafından masraf olarak talep edilecek tutar en fazla 250,00.-TL. olacak, Kredi Garanti Fonunun talep edeceği kefalet başvuru bedeli ve komisyonu dışında üyelerimizden herhangi bir masraf veya komisyon talep edilmeyecektir.

2-Yukarıda sayılan hususlar dışında ilgili Bankalar tarafından herhangi bir farklı işlem uygulanması halinde tarafımıza bilgi verilmesi gerekmekte olup, gerektiği takdirde ilgili merciler nezdinde girişimde bulunulacaktır.

2013 ® Hayrabolu Ticaret ve Sanayi Odası
Tekirdağ web tasarım