Hayrabolu Ticaret ve Sanayi Odası

tasarim59

Hayrabolu Ticaret ve Sanayi Odası

TİCARET SİCİLİ HARÇ TAHSİLİ HAYRABOLU TSO'da TAHSİL EDİLİYOR...

 6728 sayılı Kanunla 492 sayılı Harçlar Kanununun 132 nci maddesine eklenen üçüncü fıkra ile ticaret sicili harçlarının Odalarca tahsiline ilişkin düzenleme yapılmış olup, 77 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde uygulamaya ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklamalar yapılmış, söz konusu Tebliğin 4 üncü maddesinin son fıkrasına istinaden, Ticaret Sicili Müdürlüğünü bünyesinde bulunduran Hayrabolu Ticaret ve Sanayi Odasına 01/01/2017 tarihinden itibaren ticaret sicili harçlarının tahsili konusunda yetki verilmiştir.

Bu kapsamda, 01/01/2017 tarihinden itibaren yetkilendirilen Hayrabolu Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde bulunan Ticaret Sicili Müdürlüğü işlemlerine ilişkin olarak ticaret sicili harçları Odamız tarafından tahsil edilecek olup, Üyelerimiz harç ödemesi için vergi dairesine gitmek zorunda kalmayarak işlemler tek durak olan Odamızda tamamlanacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

2013 ® Hayrabolu Ticaret ve Sanayi Odası
Tekirdağ web tasarım