Hayrabolu Ticaret ve Sanayi Odası

tasarim59

Hayrabolu Ticaret ve Sanayi Odası

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızca 24/03/2016 tarihinde yayımlanan 2016/1 sayılı tebliğde yer alan 8 meslete belgesiz çalışanlar için verilen 12 aylık süre 24/03/2017 tarihinde dolmuştur.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğunda 05/06/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin mesleki ve teknk eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmamaktadır. 

Bu doğrultuda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızca 24/03/2016 tarihinde yayımlanan 2016/1 sayılı tebliğde yer alan 8 meslekte çalışmak isteyenler için MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi, ustalık belgesi ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik eğitim okulllarından ve üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden alınan mesleki eğitim diploması haricindeki kurs bitirme belgeleri, çıraklık, kalfalık ve eğitim katılım belgeleri gibi tüm belgeler 24/03/2017 tarihi itibariyel gerçersiz sayılmaktadır.

Belge zorunluluğu kapsamında hangi ustalık belgesi ve hangi bölümlerinden alınmış diplomaların muafiyeti ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan çalışmalar sonucunda www.myk.gov.tr/belgezorunlulugu web sitesindeki muafiyet tablosu yayımlanmıştır.

Bilgilerinize rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Saygılarımla,

Mehmet BAŞOL

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 EK - 1 MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLER LİSTESİ

SIRA NO         ULUSAL YETERLİLİK KODU          YETERLİLİK ADI                                       SEVİYESİ

1                         12UY0092-3                                     Asansör Bakım ve Onarımcısı                   Seviye 3

2                         12UY0092-4                                     Asansör Bakım ve Onarımcısı                   Seviye 4

3                         12UY0091-3                                     Asansör Montajcısı                                      Seviye 3

4                         12UY0091-4                                     Asansör Montajcısı                                      Seviye 4

5                         12UY0082-4                                     CNC Programcısı                                         Seviye 4

6                         12UY0082-5                                     CNC Programcısı                                         Seviye 5

7                         12UY0085-3                                     Metal Sac İşlemeci                                      Seviye 3

8                          12UY0085-4                                    Metal Sac İşlemeci                                      Seviye 4

2013 ® Hayrabolu Ticaret ve Sanayi Odası
Tekirdağ web tasarım