Hayrabolu Ticaret ve Sanayi Odası

tasarim59

Hayrabolu Ticaret ve Sanayi Odası

MESLEKİ YETERLİLİK SINAV ÜCRETLERİNİN İADE ALINMASINA YÖNELİK YENİ DÜZENLEMELER...

Bu mesleklerden Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde (Bakanlık tarafından belirlenen) mesleki yeterlilik belgesini almaya hak kazananlar ödenmiş veya teminat gösterilmiş sınav ve belge ücretlerini bir defaya mahsus olarak işsizlik ve sigorta fonundan iade alırlar.

Kişilerin bu teşvikten yararlanmaları için Yetki Belgelerindirme Kuruluşuna (YBK)

1-Teşvikten yararlanmak istediklerini beyan etmeleri

2-Yetkili kuruluşa bireysel veya üçüncü kişi veya kuruluşlar aracılığı ilepeşin veya 4734 sayılı İhale Kanununa istinaden teminat yolu ile yapmış olmaları gerekir.

İade İşlemleri 3 Farklı Yolla Gerçekleştirilmektedir.

A)Bireysel başvuru; Sınava girecek adaylar bu teşviktan yararlanmak istediğini beyan ederek sınav başvurusunu Yetkili Belgelendirme Kuruluşu (YBK) ücret tarifesi üzerinden gerçekleştirip adına kesilen faturayı alarak kendi adlarına açılmış hesap IBAN numaralarını Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşuna (YBK) bildirmesine ve sınavlarda başarılı olmasına müteakip MYK tarafından sınav ücreti kişinin kendisine yapılır.

B)Tek Nokta Başvurusu; En az 10'ar kişilik gruplar halinde alınan bu başvurularda, sınav ücretinin üçüncü kişi veya kuruluş tarafından YBK'na toplu olarak ödenmesi halinde, yapılacak sınavlarda başarılı olan adaylar için sınav ücreti iadeleri, Bakanlar Kurulunun belirlemiş olduğu üst limit dahilinde YBK'lar tarafından üçüncü kişi veya kuruluşa yapılır.

C)Teminat Yolu İle Başvuru; 4734 sayılı Kanun uyarınca teminat yolu ile üçüncü kişi veya kuruluşların ödemesi gereken sınav ve belgelendirme ücretleri toplamı kadar teminat sınav ücretlerinden daha düşük olmamak kaydı ile YBK'ya verilir. Başarılı olan adaylar için gerekli iade işlemleri üçüncü kişi veya kuruluşlara YBK tarafından Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılacaktır.

Bilgilerinize rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Saygılarımla,

Mehmet BAŞOL

Yönetim Kurulu Başkanı

2013 ® Hayrabolu Ticaret ve Sanayi Odası
Tekirdağ web tasarım