Hayrabolu Ticaret ve Sanayi Odası Sayısal Takograf Sistemi

tasarim59

Hayrabolu Ticaret ve Sanayi Odası Sayısal Takograf Sistemi

NOT : BU KART EHLİYET YERİNE GEÇMEZ !  [ EHLİYET DEĞİLDİR ]

Online başvuru için tıklayınız...

 

Sayısal Takograf Sistemi (STS)


Takograf cihazı, karayolu araçlarının hareketinin ve sürücülerinin belli çalışma sürelerinin detaylarını otomatik veya yarı otomatik olarak göstermek ve kaydetmek için karayoluyla taşımacılık yapan araçlara monte edilmesi tasarlanan kayıt cihazıdır. 

Takograf cihazı; 

 • Araç kullanım sürelerini denetler.
 • Araç hızını denetler.

 • Kanunun belirttiği sınırlar içinde aracın kullanımını denetler.

 • Denetlediği kayıtları hafızasında tutar.

 • Hafızasındaki kayıtları grafik veya yazılı rapor olarak verir. 

  Mekanik ve elektromekanik takograf cihazları yerine, 1 Mayıs 2006 tarihinden itibaren AB’ye üye ülkelerde Avrupa Birliği’nin ilgili mevzuatı uyarınca karayolu taşımacılığında kullanılan yeni araçlarda sayısal takograf kullanılması zorunlu hale gelmiştir. 

  Sayısal takograf uygulaması ile, profesyonel sürücülerin davranışlarına/faaliyetlerine ilişkin daha fazla ve güvenilir veri toplayarak, karayolu güvenliğinin artırılması amaçlanmaktadır. 

  Sayısal takograf cihazı ile aşağıdaki bilgiler kaydedilmektedir. 

 • Aracın kat ettiği mesafe

 • Aracın hızı

 • Sürüş zamanı

 • Diğer çalışma veya hazır bulunma süreleri

 • Çalışma aralarını ve günlük dinlenme süreleri 

  Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM-AEK) “Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Araç Mürettebatının Çalışmasıyla ilgili Avrupa Anlaşması (AETR)” nın 13. maddesi uyarınca, Avrupa Birliği’ne üye olmayan fakat AETR’ye taraf olan, içerisinde Türkiye’nin de bulunduğu ülkelere uluslararası karayolu taşımacılığında, sayısal takograf uygulamasına geçilmesi konusunda bir geçiş süreci tanınmıştır.

   
  T.C. Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü, “Türkiye Ulusal Otoritesi (TR-A)” olarak Sayısal Takograf Sistemini ülkemizde zamanında uygulayarak, kurumlar arası koordinasyon ile teknik, idari ve organizasyonel tüm görevleri yerine getirmektedir. 

  T.C. Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü, Ulusal Otoritenin yetkisi altına giren bazı teknik iş ve işlemleri yerine getirmek üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni (TOBB) “Türkiye Kart Verme Otoritesi (TR-CIA)”, “Türkiye Sertifika Üretim Otoritesi (TR-CA)” ve “Türkiye Kart Kişiselleştirme Organizasyonu (TR-CP)” olarak yetkilendirmiştir. Bu yetki çerçevesinde, takograf kartlarına ilişkin başvuruların alınması, değerlendirilmesi, kartların sertifikalandırılması, kartların kişiselleştirilmesi ve sahiplerine dağıtılması süreçlerindeki iş ve işlemleri Bakanlığın denetimi altında TOBB gerçekleştirmektedir. 

  TOBB, TR-CA ve TR-CP görevlerini projenin başlangıç aşamasında yürütmek üzere, sistemin kurulumunu da gerçekleştiren TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş. ile sözleşme imzalamış ve TÜRKTRUST’ı ilgili konularda görevlendirmiştir. 

  Türkiye Ulusal Otoritesi olan T.C. Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan Türkiye Sayısal Takograf Sistemi çerçevesinde, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın yetkilendirdiği servislerce usulüne uygun olarak kalibre edilmiş sayısal takograf cihazları takılı, yeni tescil edilecek ve uluslararası taşımalarda kullanılacak yük ve yolcu araçları, TOBB tarafından verilecek “sayısal takograf sürücü kartları” bulundurarak AB üyesi ve/veya AETR’ye taraf ülkelere taşıma yapabileceklerdir. 31 Aralık 2010 tarihinden sonra sayısal takograf kartı bulundurmak zorunlu olup, sayısal takograf kartı olmadan araçlar taşıma yapamayacaklardır. 

  Sayısal takograf sistemi kapsamındaki sürücü kartı, servis kartı ve şirket kartını almak isteyen kişi veya kuruluşlar, TOBB’un http://staum.tobb.org.tr web adresinden ilan ettiği il merkezlerindeki TOBB’a bağlı Ticaret ve/veya Sanayi Odalarına doğrudan başvuru yaparak kartlarını temin edebilirler.
  TAUM Hakkında

  T.C. Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan protokol uyarınca, uluslararası karayolu taşımacılığı yapan araçlardaki takograf cihazlarında kullanılan sürücü kartlarının ve ilgili diğer kartların (servis kartı, şirket kartı ve denetim kartı) Türkiye’de üretilmesi ve dağıtımından sorumlu olan kuruluş, TOBB bünyesinde kurulan STAUM - Sayısal Takograf Araştırma ve Uygulama Merkezi’dir. 

  Karayoluyla taşımacılık yapan araçlarda kullanılan aracın hızı ve kat edilen mesafe gibi bilgileri otomatik olarak kaydeden takograf cihazlarının araçlara takılarak, araçların karayolunda seyri sırasında sürücülerin trafik güvenliğine ve sürüş hassasiyetine uyma zorunluluğunun yerine getirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan “Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Araçlarda Kullanılan Takograf Cihazları Hakkında Yönetmelik” 21.05.2010 tarihli ve 27587 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

  Bu Yönetmelik ve 2010 yılında uygulamaya alınan Türkiye Sayısal Takograf Sistemi ile, yük taşımada kullanılan ve azami ağırlığı, römork veya yarı römork dahil 3,5 tonu geçen araçlar ile yolcu taşımada kullanılan ve sürücü dahil dokuz kişiden fazla taşımaya elverişli ticari araçların uluslararası taşımalarında (Yönetmelik Madde 2’de belirtilen durumlar hariç) sayısal takograf cihazı ve takograf kartı kullanımı zorunlu hale geldi. Ayrıca, taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren şirketler, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilen servisler ve uluslararası taşıma yapan araçları denetleyecek yetkili ekipler tarafından da sayısal takograf kartı kullanılmaktadır. 

  STAUM’da üretilen sayısal takograf kartları, taklit ve tahrif edilmeye karşı hassas burma desen ve çözgün iplik baskıya sahip bir zemin güvenlik tasarımına sahiptir. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından yetkilendirilen ve İtalya'da yerleşik Ortak Araştırma Merkezi (JRC) ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan onay alınmak suretiyle kullanıma sunulmuş olan sayısal takograf kartları, veri kaydedebilir niteliklerde ve kırılmaya karşı dayanıklı polikarbonattan üretilmektedir.

 


Sürücü Takograf Kartı İçin Gerekli Evraklar

Şirket Takograf Kartı İçin Gerekli Evraklar

Sevis Takograf Kartı İçin Gerekli Evraklar

Denetim Takograf Kartı İçin Gerekli Evraklar
2013 ® Hayrabolu Ticaret ve Sanayi Odası
Tekirdağ web tasarım